Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring roślin i zwierząt, powierzchni HCVF

Monitoring roślin i zwierząt, powierzchni HCVF

Nadleśnictwo Jedwabno prowadzi regularny monitoring wybranych elementów przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.

Ochrona strefowa rzadkich gatunków ptaków

We współpracy z Komitetem Ochrony Orłów i Regionalnym Konserwatorem Przyrody realizowana jest ochrona takich gatunków jak rybołów, bielik, orlik krzykliwy, kania rdzawa i czarna, włochatka oraz cietrzew. Dla ochrony tych gatunków wyznaczono ponad 2 500 ha stref ochronnych co stanowi prawie 9% powierzchni leśnej Nadleśnictwa Jedwabno.

Strefy ochronne:

  • 5 ostoi cietrzewia
  • 1 stanowisko bociana czarnego
  • 4 stanowiska włochatki
  • 4 stanowiska bielika 
  • 5 stanowisk rybołowa
  • 1 stanowisko kani rudej
  • 17 stanowisk orlika krzykliwego
  • 1 stanowiska kani czarnej
  • 1 stanowisko granicznika płucnika