Hodowla lasu

Hodowla lasu jest jednym z podstawowych działów elementów gospodarki leśnej. Jej głównym celem jest zachowanie i wzbogacanie istniejących lasów oraz kształtowanie nowych z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Ochrona lasu

Las podlega ciągłym wpływom wielu czynników szkodotwórczych. Ochrona lasu polega na obserwacji, prognozowaniu i eliminowaniu w jak największym stopniu skutków tych oddziaływań. Każdego roku leśnicy podejmują zadania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

„Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość."

Urządzanie lasu

"Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska."

Łowiectwo

Na terenie Nadleśnicta Jedwabno znajduje się 5 obwodów łowieckich nadzorowanych przez Nadleśnictwo, położonych w jednym kompleksie leśnym.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Jedwabno znajduje się 260,54 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, nad którymi nadleśnictwo sprawuje nadzór powierzony przez Starostów: Olsztyna, Szczytna i Nidzicy.

Wyłuszczarnia nasion

Obiekt został oddany do użytkowania w 1992 roku i składa się z trzech części: - magazyn szyszek - pomieszczenia wyłuszczania i czyszczenia nasion - magazyn nasion