Wydawca treści Wydawca treści

Wyłuszczarnia nasion

Obiekt został oddany do użytkowania w 1992 roku i składa się z trzech części: - magazyn szyszek - pomieszczenia wyłuszczania i czyszczenia nasion - magazyn nasion

     Zadaniem tej jednostki jest – wyłuszczanie i przechowywanie nasion głównie na potrzeby własne nadleśnictw z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, oraz przechowywanie rezerw i zapasów ogólnych na potrzeby tutejszej RDLP. Jednak możliwości produkcyjne i obsługiwanie szczególnej bazy nasiennej (regiony mateczne dla Lasów Taborskich, Lasów Napiwodzko-Ramuckich, Puszczy Piskiej, oraz duża ilość plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych dla sosny , świerka, modrzewia brzozy i lipy) zezwala na sprzedaż nasion w inne regiony Polski i na eksport.

Proces pozyskania nasion polega na: - wysuszeniu szyszek - wydobyciu z nich nasion –czyszczeniu i sortowaniu oraz suszeniu i pakowaniu.
Głównymi wyłuszczanymi gatunkami są: sosna, świerk, modrzew, oraz olsza i brzoza.
Suszenie szyszek i nasion wykonywane jest w szafach suszarniczych z elektronicznym procesem sterowania. Czas suszenia jednej partii szyszek wynosi od 8 do 16 godzin w zależności od gatunku i wilgotności początkowej.
Czyszczenie i sortowanie wykonuje się na następujących urządzeniach: separator sitowy, separator powietrzny, odskrzydlacz.
Nasiona przechowywane są w opakowaniach foliowych i kartonach w chłodni w temperaturze ok. –5oC.

                    Separator sitowy.                                 

      
      Zakres usług wykonywanych w Wyłuszczarni Nasion w Jedwabnie

 

1.      Wyłuszczanie szyszek drzew iglastych.

2.      Wyłuszczanie, czyszczenie i przechowywanie nasion olszy,

3.      Suszenie, czyszczenie i przechowywanie nasion brzozy (bez skrzydełek)

4.      Suszenie, czyszczenie i przechowywanie nasion buka w tem.-100C

5.      Suszenie, czyszczenie i przechowywanie innych nasion w tem. ( -30 do –50C)

6.      Stratyfikacje nasion: lipy-skrócona, buka, jesionu, klonu, grabu.

7.      Termoterapia nasion dębu.