Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

  • Udział gatunków lasotwórczych

  • Przeciętny wiek drzewostanów (w latach 1986 - 2016)