Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Jedwabno znajduje się 260,54 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, nad którymi nadleśnictwo sprawuje nadzór powierzony przez Starostów: Olsztyna, Szczytna i Nidzicy.

Lasy te zlokalizowane są na terenie 5 gmin: Jedwabno, Pasym, Nidzica, Purda i Olsztynek.

Pomoc merytoryczną oraz nadzór nad prowadzonymi pracami wykonuje inżynier nadzoru i 12 leśniczych Lasów Państwowych. Do zadań tych w szczególności należy:

  • pomiar i legalizacja pozyskanego drewna
  • lustracja upraw, młodników i drzewostanów pod kątem prawidłowości wykonywanych zabiegów i zagrożeń przez szkodniki wtórne
  • doradztwo z zakresu wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych