Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Na terenie Nadleśnicta Jedwabno znajduje się 5 obwodów łowieckich nadzorowanych przez Nadleśnictwo, położonych w jednym kompleksie leśnym.

Obwody łowieckie:

Nr obwodu łowieckiego
Powierzchnia
(ha)
Lesistość
(%)
Dzierżawca/Zarządca

267

9 554

68

WKŁ  „Łoś"

298

5 630

90

WKŁ  „Dziczy Jar" w Warszawie

299

6 116

85

WKŁ  „Daniel" w Warszawie

318

5 677

93

WKŁ „Jenot" w Jedwabnie

297

7 454

72

OHZ Jedwabno w zarządzie N-ctwa Jedabno

 

Na terenie Nadleśnictwa Jedwabno występują następujące gatunki zwierzyny łownej: Jeleń szlachetny (ok. 970 szt.), Daniel (ok. 17 szt.), Sarna (ok. 770 szt.), Dzik (ok. 230 szt.) oraz zwierzyna drobna najliczniej reprezentowana przez: lisy, borsuki, jenoty, kuny leśne, norki amerykańskie, zające szaraki, słonki, dzikie kaczki.
Na obszarze Nadleśnictwa występują także łosie oraz wilki.

Funkcjonujący na terenie Nadleśnictwa Jedwabno OHZ powstał po przejęciu obwodu łowieckiego nr 151 (obecnie nr 297) od Ministerstwa Obrony Narodowej w 1996 roku. Szeroko realizowane są tutaj zadania wymienione w art. 28 Ustawy Prawo Łowieckie. Główne kierunki działania polegają na:

  • Dążeniu do utrzymania wzorcowego zagospodarowania obwodu łowieckiego poprzez: wykaszanie łąk śródleśnych, utrzymanie pasów zaporowych, grodzenie pól uprawnych w celu ochrony przed szkodami, sadzenie podszytów i drzewek owocowych, utrzymanie ambon, paśników, lizawek, i innych urządzeń na wysokim poziomie funkcjonalnym i estetycznym.
  • Współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim poprzez udostępnienie terenu i pomoc w realizacji różnych tematów badawczych, praktyk studenckich studenckich wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki łowieckiej.
  • Współpraca z PZŁ – Zarządem Wojewódzkim w Olsztynie w zakresie szkoleń, głównie z tematu oceny trofeów samców zwierzyny płowej
  • Współpraca z miejscowymi szkołami i propagowanie wśród młodzieży ochrony przyrody i szeroko rozumianego łowiectwa.

Obwód łowiecki OHZ w całości położony jest na obszarze „Natura 2000". Na terenie obwodu znajduje się Rezerwat Przyrody „Dęby Napiwodzkie" oraz wiele stref ochronnych chronionych ptaków, takich jak: rybołów, bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny, kania ruda i czarna. Centralne położenie w N-ctwie oraz charakterystyka biotopu powoduje, że teren ten w sposób naturalny stanowi ostoje zwierzyny grubej.

Materiały do pobrania