Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody stan na 31.12.2015 r.

"Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami (...)"

Na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Jedwabno znajduje się łącznie 31 szt. drzew o wymiarach pomnikowych.  Zdecydowaną większość stanowią dęby - 22 szt. następnie daglezja zielona - 7 szt. oraz po 1 szt. sosny zwyczajnej i lipy drobnolistnej.

 Ponadto w leśnictwie Butryny znajduje się skupisko 13 szt. jałowców które wspólnie tworzą pomnik przyrody.

Sumując  w Nadleśnictwie Jedwabno znajduje się:

- 11 pojedynczych drzew pomnikowych

- 4 skupiska (grupy) pomników przyrody 


"Pomnikowy" dąb w okolicy leśniczówki Dębowa Kępa

 

"Pomnikowe" daglezje na ścieżce dydaktycznej

 

"Pomnikowy" dąb w rezerwacie Deby Napiwodzkie

Materiały do pobrania