Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Według administracji leśnej Nadleśnictwo Jedwabno podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i podzielone jest na dwa obręby leśne: Dłużek i Zimna Woda.
Powierzchnia gruntów w zarządzie Nadleśnictwa, według stanu na dzień 1 stycznia 2016r., wynosi 29 746,37 ha, w tym powierzchnia lasów 28 601,57 ha. 

Położenie geograficzne

Nadleśnictwo Jedwabno położone jest w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego w gminach: Jedwabno, Pasym, Wielbark (powiat szczycieński),  Olsztynek, Purda (powiat olsztyński)  Janowo, Nidzica (powiat nidzicki).
Siedziba Nadleśnictwa mieści się w Jedwabnie, miejscowości gminnej leżącej około 45 km na południowy-wschód od Olsztyna.

Swym zasięgiem terytorialnym Nadleśnictwo Jedwabno obejmuje część Równiny Mazurskiej oraz Pojezierza Olsztyńskiego. Lasy Nadleśnictwa wchodzą w skład Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, stanowiąc jej środkową i południową część.

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwo położone jest w Krainie II Mazursko-Podlaskiej w południowej części Dzielnicy 2 - Równiny Mazurskiej, a także (niewielki fragment) w południowo-zachodniej części Nadleśnictwa położony jest w zasięgu Krainy IV Mazowiecko-Podlaskiej, Dzielnicy 1 Niziny Północno-Mazowieckiej, Mezoregionie 1b Wysoczyzny Ciechanowsko-Płońskiej.