Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Jedwabno

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

N NADLEŚNICZY - kieruje Nadleśnictwem i reprezentuje Skarb Państwa w zakresie  powierzonego zarządu

 • NN Inżynierowie Nadzoru - sprawuje kontrolę nad całokształtem działalności Nadleśnictwa oraz koordynuje sprzedaż drewna
 • NR Radca Prawny
 • NK Specjalista ds pracowniczych - prowadzi sprawy kadrowe
 • NS Komendant posterunku straży leśnej - kieruje posterunkiem straży leśnej, zajmuje się zwalczaniem szkodnictwa leśnego i ochroną mienia
  • NS Strażnik leśny
 • Z Zastępca Nadleśniczego - odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w Nadleśnictwie, kieruje działem gospodarki leśnej
  • ZG Specjalista SL ds zagospodarowania lasu - zagospodarowanie lasu, sprawy szkółkarskie
  • ZG Specjalista SL ds. stanu posiadania i edukacji leśnej - edukacja leśna, zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków zewnętrznych, stan posiadania, LMN (Leśna mapa numeryczna)
  • ZG Starszy specjalista SL ds. ochrony lasu - ochrona lasu, ochrona ppoż
  • ZG Specjalista s. nasiennictwa i ochrony przyrody - nasiennictwo, ochrona przyrody
  • ZG Specjalista SL ds. użytkowania lasu - użytkowanie lasu, obsługa Portalu Leśno - Drzewnego
  • ZL Leśniczowie - kierują leśnictwami i zajmują się całokształtem spraw związanych z gospodarką leśna w powierzonym leśnictwie
   • Podleśniczowie - podlegają bezpośrednio leśniczego  i są pracownikami pomocniczymi w leśnictwie
  • ZL Leśniczy szkółkarz - nadzoruje gospodarkę w leśnictwie szkółkarskim
  • ZG Specjalista SL ds. nasiennictwa - organizacja pracy wyłuszczarni nasion
   • Wyłuszczarnia nasion - wykonuje zadania związane z wyłuszczaniem i przechowywaniem nasion drzew leśnych
  • ZŁ Leśniczy ds. łowieckich - nadzór nad gospodarką łowiecką na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny (OHZ)
 • K Główny Księgowy nadleśnictwa - kieruje działem finansowo-ksiegowym, planowanie
  • FK Specjalista ds. finansowo-księgowych - sprawy finansowo-księgowe, planowanie, administrowanie systemem informatycznym w Nadleśnictwie
  • FK Starsze księgowe - gospodarka towarowa, obrót drewna, sprawy finansowo-ksiegowe, płace i ZUS, podatek dochodowy
 • S Sekretarz nadleśnictwa - kieruje działem administracyjno-gospodarczym
  • SA Specjalista ds. budowlanych - sprawy budowlane, remonty i inwestycje
  • SA Specjalista ds. administracyjno - gospodarczych - sprawy administracyjno-gospodarcze, magazyn, dzierżawa gruntów
  • SA Starszy referent ds. infrastruktury i dzierżaw - infrastruktura, gospodarka transportowa, rozliczanie najmu i dzierżaw
  • SA Starszy referent ds. gospodarki mieszkaniowej i informatyki - sprawy z zakresu gospodarki mieszkaniowej i dzierżaw, infrastruktura, administrator systemu SILP
  • SA Sekretarka - sprawy kancelaryjne, obsługa sekretariatu
  • Pracownicy obsługi - obsługa administracyjna Nadleśnictwa

 

PODZIAŁ NADLEŚNICTWA JEDWABNO NA LEŚNICTWA:

 • Leśnictwa obrębu DŁUŻEK:
  • Rutka
  • Łowne Jezioro
  • Butryny
  • Trzęsawisko
  • Grobka
  • Jedwabno
  • Dłużek
  • Borowe
  • Nowy Las
 • Leśnictwa obrębu ZIMNA WODA:
  • Dębowa Kępa
  • Zimna Woda
  • Uścianek
  • Złota Góra
  • Kot
  • Dębowiec
  • Wały
  • Jagarzewo
  • Sadek
  • Leśnictwo szkółkarskie