Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie otrzymała nowy certyfikat PEFC. Jest to kolejne potwierdzenie prawidłowego gospodarowania lasami na terenie RDLP Olsztyn.

W wyniku przeprowadzonego auytu wznawiającego certyfikat gospodarki leśnej w systemie PEFC, zakończonego wynikiem pozytywnym, Reionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie otrzymała nowy certyfikat. Od dnia 11 listopada 2020 r. obowiązuje certyfikat PEFC o numerze PL20/1447, który będzie obowiązywał do dnia 10 sierpnia 2023 r.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celem jej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie.