Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie otrzymała nowy certyfikat PEFC. Jest to kolejne potwierdzenie prawidłowego gospodarowania lasami na terenie RDLP Olsztyn.

W wyniku przeprowadzonego auytu wznawiającego certyfikat gospodarki leśnej w systemie PEFC, zakończonego wynikiem pozytywnym, Reionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie otrzymała nowy certyfikat. Od dnia 16.08 2017r. obowiązującem certyfikatem PEFC jest certyfikat o numerze CSL/1051/2017, który obowiązywać będzie do 15.08.2020r.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celemjej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie.

Materiały do pobrania