Udostępnienie dróg leśnych

Nadleśnictwo Jedwabno, zgodnie z § 5 pkt 2 Zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. spr. ZI.771.44.2021) informuje o udostępnieniu wybranych dróg leśnych do ruchu publicznego.

Na podstawie § 11 pkt 2 ww. Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Jedwabno publikuje "Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Jedwabno" wprowadzony na podstawie Zarządzenia nr 29/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jedwabno z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Jedwabno dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. spr. N.0210.54.2021).

W materiałach do pobrania znajdują się załączniki do Zarządzenia nr 29/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jedwabno.