Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż

SPRZEDAŻ DREWNA

 

Lasy Państwowe są głównym dostawcą drewna na polski rynek. Odbiorcami drewna są zarówno duże firmy z branży drzewnej, papierniczej czy meblarskiej jak i mniejsze firmy drzewiarskie – tartaki, drobni producenci wyrobów drewnianych oraz nabywcy indywidualni.

 

Osoby indywidualne zainteresowane zakupem drewna w naszym Nadleśnictwie prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500:

  • z biurem Nadleśnictwa – panem Wojciechem Miścierewiczem tel. 089 621 39 75, kom. 608 388 380
  • bezpośrednio z poszczególnymi Leśnictwami (kontakt do leśnictw znajduje się w zakładce: KONTAKT/Leśnictwa

Aktualne ceny detaliczne drewna (loco las – bez kosztów wywozu drewna) są dostępne w materiałach do pobrania „Cennik detaliczny drewna" - u dołu strony.

Masa drewna widniejąca na asygnacie (dokumencie potwierdzającym zakup drewna) lub fakturze wyrażona jest w metrach sześciennych. Przy sprzedaży drewna stosowego do wyliczenia rzeczywistej masy wyrażonej w metrach sześciennych  stosuje się specjalne przeliczniki z metrów przestrzennych (mp) na metry sześcienne (m3).

Dlaczego 1 mp to nie to samo co 1 m3 ?

  =  metr przestrzenny

Ułożone w stos drewno zawiera puste przestrzenie (w tym korę):
Zazwyczaj 1 mp = 0,65 mp (drewno) + 0,35 mp (puste przestrzenie), stąd 1mp = 0,65 m3 (drewna)
Wartość przeliczników uzależniona jest od gatunku i grupy sortymentowej.
Tabelę zawierającą przeliczniki dla drewna stosowego można znaleźć na stronie internetowej aplikacji e-drewno – Słowniki/Przeliczniki dla drewna stosowego

 

SPRZEDAŻ SADZONEK

Sprzedaż sadzonek w Nadleśnictwie Jedwabno prowadzona jest w szkółce "Omulew" od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Osoby zainteresowane zakupem sadzonek prosimy o kontakt z leśniczym Szkółkarzem – panem Bogdanem Skolimowskim tel. 089 625 92 17, kom. 600 292 889

 

SPRZEDAŻ NASION ORAZ USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ WYŁUSZCZARNIĘ NASION

Wyłuszczarnia Nasion przy Nadleśnictwie Jedwabno prowadzi sprzedaż nasion drzew i krzewów zarówno dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz odbiorców indywidualnych. 
Wyłuszczarnia Nasion oferuje także usługi w zakresie:

  • wyłuszczania szyszek drzew iglastych
  • wyłuszczanie, czyszczenie i przechowywanie nasion olszy
  • suszenia, czyszczenia i przechowywania nasion brzozy (bez skrzydełek)
  • suszenia, czyszczenia i przechowywania nasion buka w tem.-100°C
  • suszenia, czyszczenia i przechowywania innych nasion w tem. ( -30 do -50°C)
  • stratyfikacji nasion: lipy-skrócona, buka, jesionu, klonu, grabu
  • termoterapii nasion dębu.

Osoby zainteresowane ofertą Wyłuszczarni Nasion prosimy o kontakt telefoniczny z panem Zdzisławem Sztejną - tel. 089 621 37 71 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Obowiązujący cenniki nasion oraz szyszek po wyłuszarskich dostępne są poniżej w załącznikach.