Regulamin korzystania z dróg leśnych

Nadleśnictwo Jedwabno, zgodnie z Zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. spr. ZI.771.44.2021), na podstawie § 3 pkt 2 ww. Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, publikuje "Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Jedwabno" wprowadzony na podstawie Zarządzenia nr 28/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jedwabno z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dróg leśnych (zn. spr. N.0210.53.2021).