Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

IZBA EDUKACJI LEŚNEJ

Przy osadzie Nadleśnictwa czynna jest Izba Edukacji Leśnej, gdzie dla młodzieży, dzieci i dorosłych organizowane są zajęcia z edukacji leśnej z udziałem leśników. Obok budynku znajduje się miejsce na ognisko, zielona klasa i minipark drzew oraz krzewów leśnych.

POLANA LEŚNYCH ZABAW

Polana Leśnych Zabaw to miejsce znajdujące się tuż obok siedziby nadleśnictwa, niedaleko Izby Edukacji leśnej służące najmłodszym do zabawy i nauki. Ustawiono tu drewniane pomoce dydaktyczne i przygotowano kilka propozycji zabaw ruchowych dla dzieci.

  

    

ŚLADY I TROPY ZWIERZĄT

Tuż obok, dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę dotyczącą fauny leśnej przygotowaliśmy ścieżkę „Ślady i tropy zwierząt". Aby bardziej przybliżyć prezentowane zagadnienia,  wyposażyliśmy ją w naturalne „eksponaty" pochodzące z lasu.  

Dla odwiedzających nas gości przygotowaliśmy miejsce, w którym można zorganizować ognisko.

 SZKÓŁKA LEŚNA "Omulew"

Szkółka drzew leśnych położona jest w okolicach miejscowości Zimna Woda nad jeziorem Omulew. Jest to obiekt, który poza działalnością podstawową niezbędną dla leśnictwa, pełni funkcję edukacyjną stwarzająca możliwość poznania procesu rozwoju drzewek od nasionka do kilkuletniej sadzonki.

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

Leśna ścieżka dydaktyczna „ Łajs "

  

Malowniczo położna ścieżka o długości 3 km. Spacer trasą edukacyjną w kształcie pętli można połączyć ze zwiedzaniem rezerwatu przyrody „Jezioro Kośno", który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Początek ścieżki - miejsce postoju pojazdów w malowniczej miejscowości Łajs położonej między dwoma jeziorami Kośno i Łajs. W miejscu tym przebiegała dawniej historyczna granica między Warmią i Mazurami, gdzie dzisiaj ustawione są pamiątkowe tablice. Koniec trasy zlokalizowany jest nad brzegiem jeziora, gdzie można wypocząć podziwiając przepiękne widoki. Trasę urozmaicają śródleśne zbiorowiska wodne, takie jak: torfowiska, bagna i strumienie, na których wodę spiętrzyły bobry. W celu uatrakcyjnienia i poznania sposobów bytowania tych zwierząt wybudowano drewniany pomost. Uzupełnieniem naturalnego piękna Pojezierza Olsztyńskiego są opisy umieszczone na tablicach edukacyjnych przybliżających m.in. zagadnienia związane ze znaczeniem wody w lesie i różnorodnością siedlisk leśnych. Na początku i końcu trasy urządzono miejsca do odpoczynku.

Leśna ścieżka dydaktyczna „ Dłużek "

Kolejna piękna leśna ścieżka dydaktyczna o długość 3,5 km. Położona jest na początku miejscowości Dłużek, ma kształt pętli przecinającej drogę krajową na trasie Jedwabno-Dłużek. Trasa rozpoczyna się w bliskiej odległości od pola biwakowego nad Jeziorem Dłużek. Zwiedzanie można rozpocząć również od strony Jedwabna, gdzie nadleśnictwo urządziło wzdłuż drogi krajowej trasę rowerową. Mniej więcej w połowie długości przecina się ona ze ścieżką dydaktyczną. Wariant wyboru trasy należy do zwiedzającego. Ścieżka przebiega ciekawym, urozmaiconym pod względem ukształtowania terenu fragmentem lasu, gdzie można zobaczyć m.in. pomnikowe daglezje, ekspozycję przekroi drewna różnych gatunków drzew leśnych, uszkodzenia drewna spowodowane przez szkodliwe owady leśne, drzewostan nasienny, paśnik dla dzików i jeleni. Wzdłuż całej trasy rozmieszczone są ławeczki, a mniej więcej w połowie znajduje się miejsce gdzie można wygodnie odpocząć. Na trasie ścieżki ustawiono 18 tablic tematycznych.

Podczas przebywania na trenach leśnych należy pamiętać, że w lesie, także na szlakach turystycznych mogą pojawić się przeszkody oraz zagrożenia powstające w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej takie jak:
- złomy (drzewa ze złamanym wierzchołkiem), wywroty (drzewa przewrócone), obłamane konary drzew na skutek podmuchów silnych wiatrów, gałęzie złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry itp.
- pożary lasu
- zagrożenia ze strony zwierząt (ukąszenia żmii, ukąszenia przez kleszcze (pajęczaki mogące przenosić groźne wirusy i bakterie niebezpieczne dla zdrowia) itp.) 

Informację o ewentualnych zagrożeniach lub przeszkodach zaistniałych na terenach turystycznych Nadleśnictwa Jedwabno powstałe na skutek siły wyższej prosimy przekazywać dzwoniąc pod numer telefonu: 089 621 30 05 lub na adres mailowy: jedwabo@olsztyn.lasy.gov.pl
Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie proszona jest o niezwłoczne  poinformowanie Nadleśnictwa Jedwabno dzwoniąc pod numer telefonu 0 89621 30 05 lub Straży Pożarnej dzwoniąc pod numer telefonu 998 lub 112.
Odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich urządzeń zlokalizowanych na obiektach ponosi użytkownik dorosły, a dzieci użytkują w/w urządzenia na odpowiedzialność opiekunów.