Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty turystyczne

 

TRAKT BISKUPÓW WARMIŃSKICH

 

Kilometrowy szlak pomiędzy Bałdami na Mazurach, a Butrynami na Warmii, którym niegdyś przejeżdżali nowo mianowani biskupi warmińscy, by objąć panowanie nad Warmią. Stanowi on jedynie fragment dawnego traktu prowadzącego ze stolicy Polski do stolicy Warmii – Lidzbarka Warmińskiego. Po obu stronach drogi znajdują się głazy upamiętniające biskupów warmińskich, a uroku i powagi dodają potężne, stare lipy liczące ok. 300 lat.

Corocznie w Bałdach w pierwszy weekend lipca organizowany jest „Warmiński kiermas tradycji, dialogu i zabawy". Zgodnie z panującym przez setki lat rytuałem, rozpoczyna go inscenizacja wjazdu biskupa na ziemię warmińską.

 

ŚCIEŻKI ROWEROWE

  • Ścieżka rowerowa na trasie Jedwabno-Dłużek

Długość ścieżki 3 km, przebiega wzdłuż drogi krajowej i przecina się ze ścieżką dydaktyczną „Dłużek", utworzona została na dawnym pasie przeciwpożarowym; dla uatrakcyjnienia i nadania jej funkcji edukacyjnych ustawiono kilka poglądowych tablic.

  • Ścieżka rowerowa w Czarnym Piecu

Długość ścieżki 7,5 km, przebiega po terenie leśnym w kierunku Jez. Gim i ma kształt pętli; rozpoczyna się na parkingu w Czarnym Piecu, gdzie ustawiono tablicę informacyjną obrazującą przebieg ścieżki.

  • Ścieżka rowerowa Jabłonka-Natać Mała-Wikno

Całkowita długość szlaku – 21 km, z tego na terenie Nadleśnictwa Jedwabno – 14 km. Utworzony w 2013 roku przez Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa. Na terenie Nadleśnictwa Jedwabno zaczyna się we wsi Natać Wielka, prowadzi do Nataci Małej, wokół zatok jeziora Omulew, w kierunku jeziora Czarne i Trzcinowe i brzegiem jeziora Omulew kończy swój bieg we wsi  Jabłonka. Szlak zaprojektowany jest w formie pętli i przebiega przez cztery wsie turystyczne, dzięki czemu jest łatwo dostępny. Prowadzi przez teren bardzo atrakcyjny przyrodniczo i zapewnia piękne widoki. Oznaczona kolorem niebieskim. 

 

TRASY KONNE

Nadleśnictwo Jedwabno nie zapomniało o miłośnikach koni i urządziło dla nich 55 km oznakowanych tras:

- szlak konny w leśnictwie Rutka  o długości 10,2 km

- szlak konny w leśnictwie Butryny o długości 12,2 km

- szlak konny w leśnictwach Trzęsawisko-Dłużek-Butryny o długości 9 km

- długodystansowy szlak im. Marion Donhoff przebiegający przez teren 11 nadleśnictw (całkowita długość 243 km) , z tego 23 km na terenie Nadleśnictwa Jedwabno.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

Na turystów zmotoryzowanych, miłośników zbierania grzybów i jagód  czeka aż 25 miejsc postoju pojazdów zlokalizowanych przy drogach,  na terenach leśnych.

 

POLA NAMIOTOWE 

Duża ilość jezior predestynuje  tereny Nadleśnictwa Jedwabno do stwarzania miejsc wypoczynku i rekreacji nad wodą. Celowi temu służą 2 pola biwakowe nad Jeziorem Gim i Dłużek.

 

Podczas przebywania na trenach leśnych należy pamiętać, że w lesie, także na szlakach turystycznych mogą pojawić się przeszkody oraz zagrożenia powstające w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej takie jak:
- złomy (drzewa ze złamanym wierzchołkiem), wywroty (drzewa przewrócone), obłamane konary drzew na skutek podmuchów silnych wiatrów, gałęzie złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry itp.
- pożary lasu
- zagrożenia ze strony zwierząt (ukąszenia żmii, ukąszenia przez kleszcze (pajęczaki mogące przenosić groźne wirusy i bakterie niebezpieczne dla zdrowia) itp.) 

Informację o ewentualnych zagrożeniach lub przeszkodach zaistniałych na terenach turystycznych Nadleśnictwa Jedwabno powstałe na skutek siły wyższej prosimy przekazywać dzwoniąc pod numer telefonu: 089 621 30 05 lub na adres mailowy: jedwabo@olsztyn.lasy.gov.pl
Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie proszona jest o niezwłoczne  poinformowanie Nadleśnictwa Jedwabno dzwoniąc pod numer telefonu 0 89621 30 05 lub Straży Pożarnej dzwoniąc pod numer telefonu 998 lub 112.
Odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich urządzeń zlokalizowanych na obiektach ponosi użytkownik dorosły, a dzieci użytkują w/w urządzenia na odpowiedzialność opiekunów.