Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2019 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Jedwabno wprowadza do stosowania Regulamin uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie Nadleśnictw z obszaru RDLP w Olsztynie.

Zgodnie z postanowieniami regulaminu, osoby chcące uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych powinny zgłosić taką chęć telefonicznie na minimum 5 dni roboczych przed ich planowanym spotkaniem. Potwierdzeniem uczestnictwa jest złożenie (mailowo lub osobiście) oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do ww. zarządzenia.

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie terminarza zajęć edukacyjnych jest Łukasz Ruść, specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania i edukacji leśnej.
 

numer kontaktowy 89 621 30 53 lub kom. 532 088 621
e-mail lukasz.rusc@olsztyn.lasy.gov.pl