Lista aktualności Lista aktualności

Weryfikacja lokalizacji drzewostanów o szczególnych walorach przyrodniczych

Wyznaczenia drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce - lipiec 2006 r.

W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach
16-18.06.2021 r. audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF (High Conservation Value Forests), do kategorii 4.1 (lasy wodochronne) oraz 3.2 (e
kosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy) Nadleśnictwo Nidzica zweryfikowało wprowadzoną Decyzją Nadleśniczego Nr 86/2020 z dnia 31.12.2020 r. listę drzewostanów zakwalifikowanych do tych kategorii.

Ponadto zaktualizowano listę ekosystemów referencyjnych, które również poddajemy ponownym konsultacjom.

Wyznaczenia drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce - lipiec 2006 r. Lista wydzieleń zaliczonych do kategorii 3.2, 4.1 HCVF oraz ekosystemów referencyjnych wraz z mapami znajduje się w zakładce: Nasza praca / Ochrona przyrody / Lasy HCVF