Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie z szacunków brakarskich

W dniu 26 marca 2019 r. pracownicy Służby Leśnej z Nadleśnictwa Jedwabno uczestniczyli w szkoleniu z zasad sporządzania szacunków brakarskich.

    W dniu 26 marca 2019 r. pracownicy Służby Leśnej z Nadleśnictwa Jedwabno uczestniczyli w szkoleniu z zasad szacunków brakarskich. Zostało ono przeprowadzone przez Pana Franciszka Strzeleckiego, pełniącego funkcję brakarza regionalnego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

    Szkolenie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza teoretyczna, która odbyła się w Sali konferencyjnej nadleśnictwa, polegała na przypomnieniu uczestnikom stosowanych metod szacunków brakarskich, które pomagają w określeniu ilości i jakości sortymentów surowca drzewnego do pozyskania na powierzchniach zaplanowanych do wycięcia w danym roku. Wyniki oraz wnioski z szacunków brakarskich stanowią podstawę do sporządzenia planów finansowych nadleśnictwa. Szczegółowemu omówieniu poddane zostały dwie podstawowe metody przeprowadzenia szacunków brakarskich stosowane w Nadleśnictwie Jedwabno:

• posztuczna – wykorzystywana głównie w drzewostanach starszych do określenia wymiarów i jakości każdej pozyskanej sztuki drzewa pod kątem przydatności na określone sortymenty;

• przez porównanie – stosowana w drzewostanach młodszych polegająca na porównaniu danych pozycji cięć do pozycji wykonanych w latach poprzednich.

    Po części teoretycznej, uczestnicy pojechali do Leśnictwa Borowe, w celu przypomnienia i utrwalenia zdobytej wiedzy. Praktyka polegała na zaprezentowaniu najważniejszych wad drewna oraz omówieniu zasad poprawnej manipulacji surowca drzewnego. Szkolenie zakończyło się dyskusją, podczas której pracownicy Służby Leśnej mogli wyrazić swoje opinie oraz skonsultować się z przeprowadzającym szkolenie.