Lista aktualności Lista aktualności

Ocalić od zagrożenia

W roku 2018 r. na terenie ostoi cietrzewia zostanie przeprowadzona przez Komitet Ochrony Orłów inwentaryzacja jastrzębia, kruka oraz puchacza.

 

Nadleśnictwo Jedwabno już od 2012 r. czynnie angażuje się w ochronę cietrzewia. Dawny poligon Muszaki był niegdyś jedną z największych ostoi cietrzewia w Polsce. W chwili obecnej prowadzonych jest szereg działań mających na celu w jak największym stopniu odbudowanie lokalnej populacji, zapewnienie jej stabilności  i przywróceniu tym samym tego rzadkiego kuraka do środowiska naturalnego.

Istotną kwestią jest poznanie czynników negatywnych i limitujących liczebność populacji. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam określić, że jednym z największych wrogów naturalnych cietrzewia jest jastrząb. Znane są także przypadki drapieżnictwa przez puchacza i kruki, które skutecznie mogą ograniczać liczbę jaj i piskląt.

Inwentaryzacją objęte zostaną wszystkie drzewostany powyżej 70 lat w ostoi cietrzewia wraz z buforem 3 kilometry od granic.  Łączna powierzchnia inwentaryzacji wynosi ponad 3 tys. ha. Metodyka opiera sie na szczegółowym przeszukaniu metodą tyraliery wszystkich wyznaczonych drzewostanów, lokalizując tym samym gniazda jastrzębi oraz kruków.

Jastrząb to niezwykle wyrafinowany myśliwy, atakuje ofiarę niskim lotem, na krótkim odcinku może osiągać znaczne prędkości zachowując przy tym także dużą zwrotność. Zdarza się, że atakuje lotem "nurkowym" z dużej wysokości.  Dodatkowo otwarty teren poligonu niezwykle sprzyja takim polowaniom i odpowiada jastrzębiom. Odławiane, obrączkowane i translokowane na dalekie odległości i tak wracają, co jest najlepszym dowodem na to, że biotop i baza pokarmowa na poligonie  jest dla nich bardzo atrakcyjna.

Należy również pamiętać  o tym, że zagrożeniem dla cietrzewi nie są jedynie latające drapieżniki atakujące z powietrza...  Otaczające poligon murawy napiaskowe, wrzosowiska,  bory sosnowe  pełne są nor a co za tym idzie naziemnych "nieprzyjaciół".  W ramach realizowanego projektu pn. "Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce" zaplanowano również inwentaryzację nor lisa, jenota oraz borsuka.