Lista aktualności Lista aktualności

Nowi mieszkańcy

Rozpoczął się kolejny okres adaptacji młodych cietrzewi w ostoi na terenie byłego Poligonu Muszaki.

To już kolejny rok wsiedleń w Nadleśnictwie Jedwabno. Jak co roku w połowie sierpnia na specjalne przygotowaną powierzchnię adaptacyjną, dociera kolejne pokolenie młodych cietrzewi gotowych do wsiedlenia do środowiska naturalnego. Stadka rodzinne są właśnie w okresie adaptacji, kiedy to mają czas na zapoznanie się z biotopem i dalszą naukę naturalnych zachowań pod skrzydłami kury matki, która wodzi młode pisklaki. Odbywa się to w możliwie najbardziej naturalny sposób dzięki stosowanej metodzie "born to be free",  która opiera się na wsiedlaniu ptaków poprzez specjalnie przygotowane woliery adaptacyjne. Konstrukcja wolier pozwala na stały kontakt młodych z matką przy jednoczesnym oddzieleniu. Wnętrze wypełnione jest naturalną roślinnością, która jednocześnie stanowi element ich diety - kępy wrzosów, borówki, niewielkie sosny i świerki. Po około 2 tygodniowym okresie adaptacji, przebadaniu,  zaobrączkowaniu oraz wyposażeniu cietrzewi w nadajniki  GPS, młode osobniki będą stopniowo opuszać woliery.

W 2017 roku Nadleśnictwo Jedwabno rozpoczęło realizację rozwojowego projektu ochrony cietrzewia koordynowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych pn. "Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce" finansowanego ze środków Funduszu Leśnego.  Dzięki owocnym tokom na terenie Ośrodka Hodowli Cietrzewia przy Nadleśnictwie Spychowo udało się doczekać licznego potomstwa i pierwszej tak znaczącej dostawy ptaków z tego źródła.