Lista aktualności Lista aktualności

Bezpieczne dojazdy do mazurskich miejscowości

Miejscowości zyskały bezpieczny dojazd

Dwie mazurskie miejscowości, położone na terenie Nadleśnictwa Jedwabno, ukryte wśród pól i otaczających ich jedwabieńskich lasów, zyskały bezpieczne połączenie z głównymi drogami publicznymi. Dzięki współpracy pomiędzy Nadleśnictwem Jedwabno i Gminą Jedwabno, dokonano remontu dwóch strategicznych połączeń, które teraz umożliwią mieszkańcom oraz odwiedzającym te tereny gościom, spokojny i bezpieczny przejazd.

Dwie niewielkie miejscowości, Lipniki i Nowe Borowe, dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu oraz wkładowi własnemu Gminy Jedwabno, mogły dokonać remontu dróg gminnych łączących się z drogami krajowymi i wojewódzkimi. W te niewątpliwie ważne inwestycje, przede wszystkim dla mieszkańców gminy, swój wkład miało Nadleśnictwo Jedwabno, które jeszcze kilka lat temu było właścicielami tych dróg. Na prośbę ówczesnych władz gminy, postanowiono dokonać zamiany gruntów, aby gmina Jedwabno zyskała nowe połączenia drogowe. Od tego momentu mogła ona ubiegać się o środki zewnętrzne na dofinansowanie remontu i modernizacji wspomnianych połączeń.

W dniu dzisiejszym, tj. 25 września 2020 r., dokonano oficjalnego otwarcia wyremontowanych i zmodernizowanych odcinków dróg gminnych łączących miejscowości Lipniki z drogą krajową nr 58 oraz Nowe Borowe z drogą wojewódzką nr 545. W uroczystościach udział wzięli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Henryk Chojecki, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Roczniak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jedwabno Marek Trędowski, Wójt Gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak oraz sołtysowie miejscowości Lipniki i Nowe Borowe . Było nam niezmiernie miło móc uczestniczyć w tak ważnym dniu dla wszystkich lokalnych mieszkańców. Życzymy użytkownikom nowych dróg gminnych szerokości i bezpiecznej podróży.

Darz Bór!